• งานชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • งานชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • งานชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • ไส้กรองอลูมิเนียม
  • ไส้กรองทองเหลือง
  • ไส้กรองทองเหลือง
  • งานตัดแป๊ป
  • งานเจียระไนเหล็กแท่ง
  • งานประกอบพลาสติก
  • งานพลาสติกประกอบเสร็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ โพรดัคท์


เป็นเวลา 20 ปีที่หจก. เอส โอ โพรดัคท์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นกันเอง ซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด และด้วยความมุ่งมั่นนี้เองทำให้เราอยู่มายาวนานและจะเดินทางต่อไปเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายในอนาคตเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

เวลาทำการ


วันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0-2533-0049
0-2533-0686
แฟกซ์ 0-2533-0049
อีเมล์ info@steeloccasion.co.th